Ana Sayfa - Hastalıklar - Cadasil Hastalığı Nedir? Belirtileri, Tedavisi

Cadasil Hastalığı Nedir? Belirtileri, Tedavisi

CADASIL, beyindeki küçük kan damarlarını etkileyen nadir bir genetik bozukluktur.

CADASIL terimi ilk kez 1993 yılında ortaya çıkmıştır.

Başlangıç ​​yaşı, şiddeti, spesifik semptomları ve hastalığın ilerlemesi, aynı ailenin üyeleri arasında bile kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. CADASIL, şu anlama gelen bir kısaltmadır:

Cadasil Hastalığı Nedir?

(C)erebral – beyinle ilgili

(Otozomal

(D)ominant – bir bozukluğun gelişmesi için anormal bir genin bir kopyasının gerekli olduğu bir kalıtım biçimi

(A)rteriopati – arter hastalığı (kanı kalpten uzaklaştıran kan damarları)

(S)ubkortikal – derin küçük kan damarları tarafından sağlanan beynin belirli bölgeleriyle ilgili

(I) enfarktüs – küçük arterlerdeki dolaşımın ciddi şekilde azalması veya kesilmesiyle ortaya çıkan, beyne giden kan akışının olmamasından kaynaklanan beyindeki doku kaybı

(L)ökoensefalopati – hastalığın neden olduğu ve MRG’de gözlenen beyin beyaz cevherindeki lezyonlar

Cadasil Hastalığı Belirtileri

CADASIL’in ayırt edici semptomları şunları içerebilir: 1) tekrarlayan felçler, 2) bilişsel bozukluk, 3) auralı migren ve 4) psikiyatrik rahatsızlıklar. Bu semptomlara, özellikle beyindeki küçük kan damarlarına verilen hasar neden olur. Bozukluğun spesifik semptomları ve şiddeti, etkilenen bireyler arasında, hatta aynı ailenin üyeleri arasında bile büyük farklılıklar gösterebilir.

Bu değişkenliğe rağmen, çoğu kişi (yaklaşık dört hastadan üçü) 40-50 yaşlarında başlayan tekrarlayan inme veya geçici iskemik ataklar (TIA) yaşar. Felçler vücudun bir bölümünde güçsüzlük ve/veya his kaybına, konuşma güçlüğüne, görme kaybına veya koordinasyon eksikliğine neden olur.

TIA’lar felçlerle benzer semptomlarla sonuçlanır ancak 24 saatten daha kısa sürede düzelir. Tekrarlayan felçler yukarıda sıralanan semptomların ilerlemesine neden olabilir ve ayrıca bilişsel bozukluklara, mesane kontrolünün kaybına (idrar kaçırma) veya denge kaybına neden olabilir.

CADASIL ile ilişkili en yaygın semptom inme olsa da, etkilenen bazı bireylerde hiç inme olmaz. CADASIL hastalarının herhangi bir inme benzeri semptom (sessiz inme) öyküsü olmaksızın MRG’de inme kanıtı olması nadir değildir.

Bilişsel bozulma, hastalığın ilerlemesi değişse de, ortalama olarak 50-60 yaşları arasında birçok etkilenen bireyde gelişir. Semptomlar, konsantrasyonda yavaş ilerleyen zorluk, dikkat süresinde veya hafıza bozukluğunda eksiklikler, karar vermede veya problem çözmede zorluk ve genel ilgi kaybı (apati) içerebilir. Yaşla birlikte, devam eden bilişsel gerileme demansa, ilerleyici bir hafıza kaybına ve günlük yaşamın rutin görevlerini yerine getirmeyi engelleyen entelektüel yeteneklerde düşüşe neden olabilir.

Auralı migren, CADASIL hastalarının en az yarısında meydana gelen, etkilenen bazı bireylerde baskın bir semptom olabilir. Migrenler, genellikle dayanılmaz ağrılara neden olan ve sakatlayıcı olabilen şiddetli baş ağrılarıdır.

CADASIL’li bireylerde bu baş ağrılarından genellikle anormal duygular veya “aura” adı verilen uyarı işaretleri önce gelir. Bu ek semptomlar genellikle görmeyi etkiler ve görüş alanının merkezinde parlak bir ışığın aniden ortaya çıkmasından (parıldayan skotom) veya daha az sıklıkla görüş alanının tamamında veya bir kısmında rahatsızlıklardan oluşabilir.

Migrenden önceki auralar genellikle 20 ila 30 dakika sürer, ancak bazen daha uzundur. Bazı hastalar, çok nadir durumlarda konfüzyon, ateş veya koma gibi olağandışı semptomlarla şiddetli ataklardan muzdariptir.

Son olarak, CADASIL’li birçok kişi, kişilik ve davranış değişikliklerinden şiddetli anksiyete ve depresyona kadar değişen psikiyatrik anormallikler geliştirir.

Cadasil hastalığı nedenleri

CADASIL’e NOTCH3 genindeki değişiklikler (mutasyonlar) neden olur. NOTCH3 geni, ağırlıklı olarak küçük arterlerin duvarlarındaki düz kas hücrelerinde eksprese edilen bir protein oluşturmak için talimatlar içerir. NOTCH3 genindeki mutasyonlar, bu proteinin düz kas hücrelerinin yüzeyinde anormal birikimine neden olur.

Sonuç olarak, NOTCH3 mutasyonları beyindeki küçük kan damarlarında ilerleyici hasara, düz kas hücrelerinin erken yıkımına ve lümenin daralmasına ve küçük kan damarlarının damar duvarının kalınlaşmasına yol açar. CADASIL hastalarının kan damarlarında granüler ozmiofilik materyal (GOM) adı verilen mikroskobik protein birikimleri birikir.

Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, küçük felçlere (veya lakünlere), küçük kanamalara (mikro kanamalara), damarları çevreleyen genişlemiş boşluklara (genişlemiş perivasküler boşluklar) ve beyin yüzeyinde doku kaybına neden olan beyne giden kan akışında azalma olur. korteks) ve korteksin altında (subkortikal bölge).

CADASIL, otozomal dominant bir şekilde kalıtılır. Genetik hastalıklar, anne ve babadan alınan kromozomlarda bulunan belirli bir özellik için genlerin kombinasyonu ile belirlenir. Baskın genetik bozukluklar, hastalığın ortaya çıkması için anormal bir genin yalnızca tek bir kopyası gerektiğinde ortaya çıkar.

CADASIL’li bireylerin çoğunun bu bozukluğu olan bir ebeveyni vardır, ancak CADASIL, bilinmeyen nedenlerle (de novo mutasyon) meydana gelen spontan bir genetik mutasyona bağlı olabilir. Bu nadir vakalarda, bozukluğun daha önce aile öyküsü yoktur. Anormal genin etkilenen ebeveynden çocuğa geçme riski her hamilelik için yüzde 50’dir. Erkekler ve kadınlar için risk aynıdır.

Cadasil hastalığı tedavisi

Şu anda, hastalığı iyileştirebilecek veya başlamasını önleyebilecek bir tedavi yoktur. Hastalar hipertansiyon gibi kan damarlarına daha fazla zarar verebilecek faktörler için tedavi edilmeli ve sigaradan uzak durmaları teşvik edilmelidir. CADASIL hastalarında akut inme tedavisi için tPA’nın etkinliği belirsizdir; Bu spesifik popülasyon için tPA için herhangi bir kontrendikasyon belirlenmemiş olsa da, önceki mikro kanamaların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi önerilir.

Migren, asetaminofen veya NSAID’ler gibi geleneksel analjeziklerle tedavi edilebilir. Vazokonstriktörler gibi akut migren atağını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan diğer ilaçlar: özellikle triptanlar veya ergot türevleri, CADASIL hastalarına önerilmez.

CADASIL hastalarında migreni önlemek için antihipertansif, antikonvülzanlar ve antidepresanlar gibi ilaçlar kullanılabilir. Depresyon veya diğer psikiyatrik anormallikler için ilaç tedavisi bazen gereklidir.

Psikolojik destek genellikle gereklidir ve etkilenen bireyler ve aileleri için genetik danışmanlık önerilir.

Bu yazılara da bakın:

Vagus Siniri Nedir? Nasıl Uyarılır?

Selülit Tedavisinde En Etkili Yöntemler Nelerdir? Deneyenler

Coffin Siris Sendromu Nedir? Belirtisi, Sebepleri, Tedavisi

Dr. Hande Bulut

Dr. Hande Bulut

Hastalıkları tedavi etme konusunda oldukça başarılı olan Hande Bulut Hocamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Doktorasını ise yine Hacettepe üniversitesinde yapmıştır. 10 yılı aşkın tecrübesi ile binlerce hastayı tedavi etmiştir. Hastalıklar kategorimizin de baş yazarıdır.
Yorum yapın