Ana Sayfa - Hastalıklar - Bohring-Opitz Sendromu Nedir?

Bohring-Opitz Sendromu Nedir?

Bohring-Opitz sendromu (BOS), en sık doğumda (doğuştan) belirgin olan ve bireyin büyümesini, gelişimini ve değişken organ sistemlerini etkileyen nadir, çoklu bir anomali sendromudur.

BOS’lu bireyler genellikle ciddi büyüme kısıtlamasına sahiptir ve bu nedenle oldukça küçüktür; beslenme güçlükleri, karakteristik yüz özellikleri ve alın veya göz kapaklarında kırmızı veya pembe doğum lekesi (nevus flammeus) varlığı olabilir.

Bohring-Opitz Sendromu nedir?

Bireylerde ayrıca nöbetler, kalp anomalileri ve dirseklerin büküldüğü ve bileklerin dışa doğru açıldığı karakteristik bir ‘BOS duruşu’ olabilir. Ek anormallikler arasında, ortalamadan daha küçük bir kafa boyutu (mikrosefali), alın üzerinde görünür bir çıkıntı (metopik çıkıntı), yarık dudak ve/veya damak, göz anormallikleri, tekrarlayan enfeksiyonlar ve uyku sırasında nefes alma sırasında duraklamalar (uyku apnesi) sayılabilir. yanı sıra uyku güçlükleri.

BOS’lu çocukların farklı derecelerde öğrenme farklılıkları olabilir, ancak bunlar genellikle şiddetlidir ve çoğu çocuk tipik konuşma veya ambulasyona sahip değildir. Bohring-Opitz sendromuna ASXL1 genindeki mutasyonlar neden olur. Şu anda bilinen herhangi bir ilaç veya hastalığa özgü tedavi yoktur, ancak fiziksel/mesleki/konuşma terapisini içeren destekleyici tedavi ve bireyin semptomlarının spesifik yönetimi, standart bakım olarak kabul edilir.

BOS teorik olarak otozomal dominant bir şekilde iletilebilir (bir bireyin çocuklarının %50’sinin geni alma riski altındadır), ancak çoğu birey gelişimsel ve nörolojik bozukluklar nedeniyle üremez. BOS mutasyonlarının ebeveynden çocuğa geçtiğine dair bir rapor bulunmamaktadır. Tüm BOS raporları, hiçbir ebeveynin aynı mutasyonu taşımadığını ve mutasyonun çocukta yeni olduğunu gösterir (de novo).

BOS ilk olarak 1999 yılında Bohring ve diğerleri tarafından tanımlanmıştır. ciddi doğum öncesi büyüme kısıtlaması, mikrosefali, yarık dudak, dirsek ve bileklerin karakteristik pozisyonu ve ek organ sistemi anomalileri olan dört kişiyi tanımlamak için.

Önceki iki raporda, Opitz trigonensefali sendromuna (C sendromu) sahip olduğu düşünülen, kafatası şekillerinde anormallikler olan benzer bireyler tanımlandı. ASXL1 genindeki mutasyonlar, BOS’un klinik özelliklerine sahip bireylerde bulunmuş ve 2011 yılında rapor edilmiştir.

Bohring-Opitz Sendromu belirtileri

BOS tipik olarak doğumda ortaya çıkar, ancak tüm belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir. BOS’lu bebekler doğum öncesi dönemde zayıf büyüme gösterebilir (rahim içi büyüme kısıtlaması) ve doğum öncesi ultrasonda, korpus kallozum agenezisi, genişlemiş ventriküller veya Dandy-Walker malformasyonu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere beyin anormallikleri olabilir.

BOS’lu bebeklerde, bir besleme tüpünün (G-tüpü veya gastrostomi tüpü) kullanılmasını gerektirebilecek beslenme sorunlarının yanı sıra siklik kusma, gastroözofageal reflü veya oral isteksizlik olabilir. Çocuklar büyüdükçe beslenme sorunları düzelebilir veya çözülebilir. BOS’lu bazı çocuklarda, beslenmeyi ve yutmayı daha da zorlaştırabilecek yarık dudak veya damak olabilir. Bireylerde kalbin yapısını içeren kalp anomalileri veya kalp ritmi anormallikleri olabilir. Sık enfeksiyonlar yaygın olabilir ve düşük ses tonu ve sekresyonları temizleyememe ile şiddetlenebilir.

Bazı çocukların önemli hava yolu sorunları varsa veya nefes alma konusunda yardıma ihtiyaçları varsa boyunlarından bir solunum tüpüne (trakeostomi) ihtiyaç duyabilir. BOS’lu çocuklar yaygın solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı olmasına rağmen, BOS’ta immün yetmezlik belgesi bulunmamaktadır. Bazı çocukların uykuya dalma veya uykuyu sürdürme ile ilgili sorunları olabilir, bazılarının da uyku sırasında nefeslerinde duraklamalar olabilir (uyku apnesi).

Çocuklarda ayrıca uzağı görme güçlüğü (miyopi) veya göz kaslarıyla ilgili sorunlar (şaşılık) gibi göz anormallikleri olabilir.

BOS’lu tüm bireyler, genellikle şiddetli olan öğrenme ve gelişim farklılıklarına sahiptir. Pek çoğu, çeşitli uyarlanabilir iletişim araçlarını kullanabilmesine rağmen, çoğu çocuk konuşmayı başaramaz. BOS’lu az sayıda kişi bağımsız olarak yürüse de, birçoğu hareketliliğe yardımcı olmak için uyarlanabilir yürüteçlerden, bebek arabalarından ve bacak desteklerinden de yararlanır. Wilms tümörü adı verilen bir tür çocukluk çağı böbrek kanseri olduğu bildirilen BOS’lu bazı kişiler vardır; BOS’lu çocuklarda Wilms tümörü olma riski artmış olabilir ve bazı tarama önerileri mevcut olsa da, BOS’lu tüm çocuklar kanser geliştirmez.

Bohring-Opitz Sendromu nedenleri

BOS’un ASXL1 genindeki değişikliklerden (mutasyonlar) kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu genin, kısmen vücuttaki genetik materyalin paketlenmesinden sorumlu olan kromatin yeniden şekillenmesinde rol oynadığı düşünülmektedir. ASXL1 geninin ayrıca HOX ailesindeki diğer genleri aktive etme ve susturmada rol oynadığı düşünülmektedir.

ASXL1 geninde mutasyon olduğu bildirilen tüm bireyler, bunu bir ebeveynden miras almamış ve spontan olarak geliştirmiş gibi görünmektedir. BOS kalıtsal olsaydı, bunun otozomal dominant bir şekilde olacağı teorize edilir, bu da BOS’lu bireyin etkilenen gen değişimini herhangi bir yavruya geçirme şansının %50 olacağı anlamına gelir.

Baskın olan bazı bozukluklarda, bireyler belirli belirti ve semptomların farklı ifadelerine sahip olabilirler. Bu nedenle, çoğu benzer özellikleri paylaşsa da, BOS’lu tüm bireyler tıbbi sorunları açısından aynı olmayabilir.

Bohring-Opitz Sendromu tedavisi

Tedavi
Bir bireyin ASXL1 genindeki mutasyonunu değiştirmek için kanıtlanmış bir tedavi olmadığından, şu anda BOS semptomlarını tersine çevirecek kesin tedaviler, ilaçlar veya tedaviler bulunmamaktadır. Gen tedavisi ve diğer ileri teknolojiler (CRISPR/CAS9) ile genel olarak bazı çalışmalar yapılırken, BOS’lu çocuklar üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Tedavi şu anda bireyin spesifik tıbbi sorunları için semptomatik tedaviye yöneliktir. Çoğu çocuk, fiziksel, mesleki ve konuşma dahil olmak üzere çeşitli terapilerin bir kombinasyonundan yararlanacaktır. Ayakta duranlar, yürüyüş eğitmenleri, uyarlanabilir bebek arabaları vb. dahil olmak üzere hareketliliğe yardımcı olmak için artırılmış bir iletişim cihazından ve diğer cihazlardan da yararlanabilirler.

Beslenme güçlüğü çeken çocuklar G-tüplerinden veya GJ tüplerinden yararlanabilir; Tekrarlayan aspirasyon riski altında olan ve akciğer hastalığı gelişen veya ek oksijene ihtiyacı olanlar trakeostomi ve/veya ventilatör desteğine ihtiyaç duyabilir.

Yaygın solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanan bireyler, sekresyonların temizlenmesi yardımıyla agresif bir şekilde tedavi edilmeli ve komplikasyonları azaltmak için uygun şekilde yönetilmelidir. Hücresel immün yetmezlik kanıtı olmadıkça, BOS’lu tüm bireyler, uygunsa RSV ve grip için profilaksi dahil olmak üzere standart çocukluk aşılama programını almalıdır.

Bu yazılara da bakın:

Güneşten Yanınca, Güneşlendikten Sonra Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Akciğerde Leke Olanların Yorumları – Öldürür Mü?

Belden İğne Yaptıranların Yorumları – Vurulan İğnenin Zararları!

Dr. Hande Bulut

Dr. Hande Bulut

Hastalıkları tedavi etme konusunda oldukça başarılı olan Hande Bulut Hocamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Doktorasını ise yine Hacettepe üniversitesinde yapmıştır. 10 yılı aşkın tecrübesi ile binlerce hastayı tedavi etmiştir. Hastalıklar kategorimizin de baş yazarıdır.
Yorum yapın