Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Nedir?

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Nedir?

PEG Nedir? sorusunu tek cümleyle özetlemek gerekirse Perkütan Endoskopik Gastrostomi veya daha yaygın olarak PEG olarak adlandırılan, karın duvarından esnek bir besleme tüpünün sokulması ve mideye yerleştirilmesi işlemidir.

PEG, sıvıların, yiyeceklerin veya ilaçların doğrudan mideye yerleştirilmesine izin vererek ağız ve yemek borusunun işlevini ortadan kaldırır. Mideye, endoskopun sonunda ışıklı bir kamera ile ince ve bükülebilir bir boru yoluyla ağızdan girilir. Mideden karına açılacak tüp yerleştirilir.

PEG’in ana özellikleri şunlardır:

 • PEG, uzun süre ağızdan beslenemeyen insanlara bağlıdır.
 • Ağızdan yemek yerken yedikleri akciğerlere kaçan insanlar PEG alabilir.
 • Yutma güçlüğü çeken hastalara eklenir.
 • Hastaların bu şekilde daha rahat ve güvenli bir şekilde beslenmesi mümkündür.
 • Perkütan endoskopik gastrostomi, hastanın daha iyi beslenmesini sağlar, altta yatan hastalığı iyileştirmez.
 • Perkütan endoskopik gastrostomi prosedürü sayesinde karın üzerinde açık cerrahi (laparotomi) gerekli değildir.

PEG’in temel amacı, yiyecekleri yutamayan veya beslenme güçlüğü çeken hastaları beslemektir. Yiyecekleri ve sıvıları doğrudan mideye ulaştırmanın iyi bir yoludur. Perkütan endoskopik gastrostominin kullanıldığı bazı durumlar şunlardır:

 • Sinir sistemini etkileyen hastalıklar
 • Bazı kanser hastaları
 • Uzun süreli akciğer hastalıklarında
 • Koma gibi ciddi durumlarda
 • PEG yerleştirme, besleme prosedürü ve diğer detaylar hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

PEG Kimlere Takılır?

Perkütan endoskopik gastrostomi, yutma sorunu olan ve yetersiz beslenen hastaları beslemek için takılabilir. PEG’nin eklenebileceği bazı hastalıklar şunlardır:

Nörolojik bozukluklar

Sinir sistemini etkileyen bazı hastalıkların yutma güçlüğüne neden olduğu bilinmektedir. Bu hastalıkların bazıları doğuştan, bazıları ise daha sonra edinilir. PEG’nin bağlanabileceği nörolojik hastalıklar şunlardır:

 • Kafa travması sonrası yutma güçlüğü
 • Serabral palsi hastaları
 • Uzun süreli koma
 • Beyin kanamaları
 • Beyin tümörü
 • Kas kontrolünü etkileyen nörolojik hastalıklar

Onkolojik hastalıklar

Kanser tedavisi sırasında birçok hastada kaçınılmaz kilo kaybı meydana gelir. Kanser hastaları anoreksiya, bulantı ve kusma nedeniyle yeterince beslenmeyebilir. Kanser hastalarında, tedavi başarısını etkileyen kilo kaybını önlemek ve hastaları beslemek için PEG açılabilir.

Diğer hastalıklar

Perkütan endoskopik gastrostomi gerektirebilecek diğer hastalıklar şunlardır:

 • Yarık dudak
 • Uzun süreli akciğer hastalıkları
 • Kistik fibrozis
 • Bazı kalp hastalıkları
 • Crohn hastalığı
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Kısa bağırsak sendromu
 • Akciğerlere giren gıdalar nedeniyle beslenme, hırıltı ve pnömoni nedeniyle sık öksüren çocuklarda perkütan endoskopik gastrostomi gerekebilir.

PEG takılmış hastalar genellikle beslenme güçlüğü çeken veya yutma güçlüğü çeken hastalardır.

PEG Nasıl Takılır?

Perkütan endoskopik gastrostomi tüpü yutma ve beslenme güçlüğü çeken hastalar için beslenme sağlar. İşlemden önce doktorunuz tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirileceksiniz. Doktorunuz geçmiş sağlık bilgilerinizi gözden geçirecek ve prosedürü ayrıntılı olarak açıklayacaktır. PEG yerleştirmeden önce doktorunuzu aşağıdakiler hakkında bilgilendirmelisiniz:

 • Kronik hastalıklarınız
 • Mevcut akciğer veya kalp hastalıklarınız
 • Diyabetin varlığı ve kullanılan insülin dozu
 • Kan inceltici ilaçlar kullanıp kullanmadığınız
 • Son zamanlarda aspirin kullanıp kullanmadığınız
 • Kronik hastalıklarınız ve kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Mevcut soruları ele almadan önce doktorunuzla konuşun.

PEG Kurulum Süreci

Perkütan endoskopik gastrostomi işleminden 8 saat önce başlamak için hiçbir şey yemeyin veya içmeyin. Midenizin ve bağırsaklarınızın boş olması çok önemlidir. PEG yerleştirme prosedürü sırasında aşağıdakiler meydana gelecektir:

 • İşlemden önce bir hastane elbisesi giymeli ve mevcut mücevherlerinizi ve gözlüklerinizi çıkarmalısınız.
 • PEG yerleşimi steril hastane koşullarında yapılacaktır.
 • İşlemler genellikle hastane endoskopi birimlerinde yapılır.
 • Genel anestezi genellikle PEG’in yerleştirilmesi sırasında yapılmaz.
 • İşlemden önce verilecek sakinleştirici ilaçlar sayesinde hasta, işlem boyunca uykulu, rahat ve sakin olacaktır.
 • İşlem sırasında hasta herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmez.
 • PEG yerleştirmede uzmanlaşmış bir doktor tarafından mideye bir endoskop geçirilecektir.
 • Endoskop, sonunda kamera bulunan bir cihazdır.
 • PEG tüpü, karın ön duvarında yapılacak 1 cm’den küçük bir kesi ile mideye yerleştirilecektir.
 • İşlem tamamlandığında, mideden mideden açılan PEG tüpü yerleştirilecektir. Tüm süreç yaklaşık 30 ila 45 dakika sürecektir.

PEG İşlem Sonrası Süreci

PEG’nin yerleştirilmesi 30-45 dakika sürecek ve daha sonra işlem tamamlanacaktır. İşlemden sonra kısa bir süre gözlem altında tutulacaksınız. Perkütan endoskopik gastrostomi takıldıktan sonra, aşağıdakiler meydana gelecektir:

 • PEG tüpü, bant yardımı ile karnınıza sabitlenecektir.
 • İşlemden sonra komplikasyonların gelişip gelişmeyeceği gözlenecektir.
 • İşlemden sonra 24 saat boyunca gastrostomi tüpünü kullanmamalısınız.
 • İşlemden sonra 2 gün boyunca PEG tüpünün çevresinde bir miktar akıntı meydana gelebilir.
 • PEG çevresindeki alanın pansumanı düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Gastrostomi bölgesi iyileştikten sonra, bölgeyi günlük olarak temizlemelisiniz.
 • Perkütan endoskopik gastrostomi hakkında bilgili bir sağlık uzmanı size PEG tüpünün nasıl kullanılacağını ve bakımının yapılacağını söyleyecektir.

PEG’in tanıtımıyla, şimdi mideden beslenmeye başlayacaksınız. Yiyecekleri ve içecekleri doğrudan mideye transfer edeceksiniz. PEG yerleştirildikten sonra tüpün yerleştirildiği alanda hafif bir ağrı olabilir. Doktorunuz ağrıyı hafifletmek için ağrı kesiciler reçete edecektir. Tüpün bakımı hastalar arasında değişebilir. Çoğu hastada tüpün birkaç ay boyunca değiştirilmesi gerekmez. Bazı tüpler 2-3 yıl sorunsuz çalışabilir. Perkütan endoskopik gastrostomi tüpü ile ilgili sorunlarınız varsa doktorunuzla konuşmalısınız. Doktorunuz sizi ayrıntılı olarak bilgilendirecektir.

PEG’li Hastalar Nasıl Beslenir?

Perkütan endoskopik gastrostomi işleminden sonra hastaları karın dışına açılan tüpten beslemek mümkündür. Hacmi 60 cc olan enjektörler genellikle PEG’li hastaları beslerken kullanılır. Gıda hızını ayarlayabilen infüzyon pompaları da kullanılabilir.

PEG’li hastaların beslenmesini bilmelisiniz:

 • Hasta oturma veya yarı yatma pozisyonunda olmalıdır.
 • En uygun açı hastayı 30-45 derecelik bir açıyla oturtmaktır.
 • Hasta sırttan desteklenmeli veya sırtına bir yastık konulmalıdır.
 • Hasta beslenme tamamlandıktan 2 saat sonra uzatılmalıdır.
 • Erken yatan hastalarda yemek borusu ve akciğerlere kaçabilir.
 • Hastalar genellikle 4 saatlik aralıklarla beslenir.
 • PEG’li hastaları beslerken, yukarıdaki noktalara dikkat etmek çok önemlidir. Bu şekilde beslenme daha etkili hale gelir ve hastayı olası komplikasyonlardan koruyabilirsiniz.

PEG’li hastaların beslenme basamakları:

 • Hastayı beslemeye başlamadan önce tüp üzerindeki kilidin kilidi açılmalıdır.
 • Boş şırınga tüpün ucuna yerleştirilir.
 • Midenin içeriği boş şırınganın içine çekilir.
 • Hastanın midesinden 100 cc veya daha fazla sıvı çekebiliyorsanız, prosedürü en az 1 saat ertelemelisiniz.
 • Önceki beslenmeden 4 saat sonra midede 200 cc’den fazla yiyecek varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
 • Midede kalan içerik 100 cc’den azsa, PEG tüpünü beslemeye başlayabilirsiniz.
 • Beslemeden önce mideye 30 cc ılık su besleyin.
 • Ardından, şırınganın içine beslemek için hazırladığınız susuz ve taneli gıdasız ve taneli olmayan gıda maddelerini çekin.
 • Şırınganın içine çektiğiniz yiyecekleri yavaş yavaş besleyin.
 • Besleme işleminden sonra, tüpte kalan yiyecekleri 30 cc ılık su vererek temizleyebilirsiniz.
 • Doktorunuz size hastaya kaç saat PEG ile beslenmesi gerektiğini ve her yemde ne kadar yiyecek verilmesi gerektiğini açık bir şekilde açıklayacaktır.

Doktorunuzla hastanın hangi gıdaları besleyebileceğini ve gıda dışında hangi gıdaların beslenebileceğini tartışmalısınız.

PEG nasıl değiştirilir?

Perkütan endoskopik gastrostomi işleminden sonra yerleştirilen tüp aylar ve yıllar boyunca sorunsuz olarak kullanılabilir. Sızıntı, tıkalı tüp veya tüp çıkığı nedeniyle PEG’in değiştirilmesi gerekebilir. Sağlık profesyonelleri PEG’in yerini almalıdır. Prosedür genellikle anestezi gerektirmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Sökülen tüpü yenisiyle değiştirin.

PEG bakımı nasıl yapılır?

Tüp yerleştirildikten kısa bir süre sonra hastayı beslemek için tüpü kullanabilirsiniz. Tüpü çok erken bir aşamada kullanmak komplikasyonlara yol açabilir. Tüpün çevresi, ilk hafta boyunca doktorunuz tarafından önerilen aseptik solüsyonlarla temizlenmelidir. İşlemden sonra, tüpün çevresi steril gazlı bez ile kaplanmalıdır. Yara tamamen iyileştikten sonra artık gazlı bezle kapatılmasına gerek yoktur. Yara çözelti ile silinir ve kurumaya bırakılır. Yara alanını kuru tutmak çok önemlidir.

PEG tüpü ne kadar sürer?

PEG tüpü aylarca veya yıllarca kullanılabilir. Bu süre zarfında bozulur veya tıkanırsa, tüp değiştirilebilir. Doktorunuz, PEG’nin düzeltilmesine neden olan sağlık sorunu giderilirse veya hastanın beslenme zorlukları giderilirse tüpün çıkarılmasına izin verebilir. Tüm bu süreci doktorunuzla tartışmalısınız. Doktorunuz anestezik veya yatıştırıcı bir ilaca ihtiyaç duymadan tüpü kolayca çıkarabilir ve değiştirebilir. Bununla birlikte, bazen endoskopi ve sedasyon gerekebilir. PEG yanlışlıkla çıkarılırsa, yeni tüp hızlı bir şekilde takılmalıdır. Karındaki bu küçük delik hızla kapanır, yeni tüpün gecikmeden yerleştirilmesi gerekir.

PEG yerleştirilmesi zararlı mı?

Perkütan endoskopik gastrostomi prosedürü ile mideye bir tüp sokulması sadece gerektiğinde uygulanır. Yutma güçlüğü olan ve beslenemeyen hastalar için uygulanan güvenli bir prosedürdür. PEG kurmak zararlı değildir. Uygulanacak prosedürün amacı; Dışarıdan beslenemeyen hastayı besleyebilir. PEG yerleştirme güvenli. İşlemden sonra nadiren komplikasyonlar gelişir. Aklınızdaki sorular için doktorunuzla konuşmayı unutmayın.

PEG yaparken yemeye ve içmeye devam edebilir misiniz?

PEG, sağlık sorunu çok ciddi olmayan ve yutma fonksiyonu normal olarak meydana gelen insanlarda yeme ve içmeyi engellemez. Bununla birlikte, PEG’niz varken ağızdan yemeye ve içmeye devam edip etmeyeceğinizi doktorunuzla konuşmalısınız.

Sağlıklı Bireyler yayın hayatına Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Kurulduğu tarihten itibaren takipçilerine güvenilir ve anlaşılabilir bilgi sunmayı hedeflemektedir. Sahip olduğu uzman kadrosuyla güzellik, sağlık ve diyet konularında faydalı içerikler sunmaktadır.
Bunlar da ilginizi çekebilir
Benzer yazıları okuyabilirsiniz.
0 Yorum
Yorumları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz.

Yorum Yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlendi.