Özofaggus Atrezisi – Nedir? Tipleri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Özofaggus Atrezisi – Nedir? Tipleri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Özofagus atrezisi nedir? Tipleri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Özofagus atrezisi yani yemek borusunun bir kısmının kapalı olması durumu hakkında detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Özofagus Atrezisi Nedir?

Atrezi, normalde vücuttaki tübüler organlarda bulunması gereken kanalların konjenital olarak bloke edildiği veya kapatıldığı bir durumdur. Özofagus atrezisi, ağız ve mideyi bağlayan özofagusun tıkandığı veya kapatıldığı anatomik bir hastalıktır. Özofagus atrezisinin ana özellikleri şunlardır:

 • Özofagusun düzgün gelişmediği sindirim sisteminin anatomik bir bozukluğudur.
 • Konjenital bir durumdur ve yeni doğan bebeklerde görülür.
 • Yemek borusu genellikle mideye ulaşmadan önce biter.
 • Araştırmalar her 4.000 doğumdan 1’inde özofagus atrezisine sahip olduğunu göstermektedir.
 • Bazen yemek borusunun bağlı olmayan iki tüpe ayrıldığı fark edilebilir.
 • Özofagus atrezisi nedeniyle, bebekler mideye süt veya diğer yiyecekleri teslim edemez ve bu durumun bir sonucu olarak beslenemezler. Bu ciddi bir durum. Kısa sürede teşhis ve tedavi edilmelidir.

Özofagus atrezisi ile doğan bebeklerin yarısında bir veya daha fazla doğum kusuru görülür. Eşlik edebilecek doğum kusurları:

 • Trakeoözofageal fistül
 • Trizomi 13, 18 veya 21
 • Bağırsak atrezi
 • Deliksiz anüs
 • Ventriküler septal defekt
 • At nalı böbrek
 • Epispadias veya hipospadias
 • Kas ve iskelet sistemi anomalileri

Özofagus atrezisine eşlik eden en yaygın anomali trakeoözofageal fistüldür. Trakeoözofageal fistül hastalığında, tüketilen yiyecekler yemek borusundan trakeaya geçer ve akciğerlere gider. Trakeoözofageal fistülün varlığı ciddi problemler getirir. Akciğer enfeksiyonları ve solunum problemleri ortaya çıkar. Özofagus atrezisi olan bebekleri ağızdan yeterli şekilde beslemek mümkün değildir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi edilmelidir. Özofagus atrezisi cerrahi yöntemlerle başarıyla tedavi edilebilir. Yemek borusunu düzeltmek için ameliyat gerekecektir.

Özofagus Atrezisi Tipleri

Özofagusta meydana gelen yapısal bozuklukların özelliklerine göre dört tip özofageal atrezi vardır. Özofagus atrezi türleri şunlardır:

Özofagus Atrezisi A Tipi

A Tipi Özofagusun üst ve alt kısımları birbirine bağlı değildir ve kapalı uçları vardır. Özofagusta meydana gelen iki uç trakeaya bağlı değildir.

Özofagus Atrezisi B Tipi

Tip B, yemek borusu atrezisinin nadir çeşitlerinden biridir. Özofagusun üst ucu trakeaya bağlanır. Özofagusun alt ucu kapalı.

Özofagus Atrezisi C Tipi

Tip C en sık görülen özofagus atrezisidir. Özofagusun üst kısmı kapalı bir uca sahiptir. Özofagusun alt ucu trakeaya açıktır.

Özofagus Atrezisi D Tipi

Nadir ve en ciddi tip D özofagus atrezisidir. Özofagusun üst ve alt uçları birbirine bağlı değildir. Her bir uç trakeaya ayrı ayrı tutturulur.

Tedavi seçenekleri özofagus atrezi tipine bağlı olarak değişebilir. Trakeaya ulaşmayan tipler daha kolay tedavi edilebilir.

Özofagus Atrezisi Neden Olur?

Özofagus atrezisi konjenital bir kusurdur. Bebeklerde doğumdan itibaren bu anatomik bozukluk vardır. Özofagus atrezisinin kesin nedeni hala belirsizdir. Bazı genetik problemlerin yemek borusunda yapısal bozukluklara neden olduğu düşünülmektedir. Çalışmalar, bazı risk faktörlerinin yemek borusunda yapısal kusur olasılığını arttırdığını göstermektedir. Bilinen risk faktörleri:

 • İleri yaş çocuğu olan baba (baba yaşı ileri)
 • Yardımlı üreme teknikleri ile hamile kalmak
 • Özofagus atrezi ile birlikte, genellikle trakeoözofageal fistül adı verilen başka bir konjenital kusur vardır. TEF’te yemek borusu ve trakea arasında anormal bir bağlantı var.

Bazı doğuştan kusurlar özofagus atrezisi ile birlikte olabilir. Bunlar:

 • Trakeoözofageal fistül
 • Trizomi 13, 18 veya 21
 • Bağırsak atrezi
 • Deliksiz anüs
 • Ventriküler septal defekt
 • Fallot tetralojisi
 • Patent duktus arteriozus
 • At nalı böbrek
 • Polikistik böbrek
 • Epispadias veya hipospadias
 • Kas ve iskelet sistemi anomalileri
 • Omurga anomalileri

VACTERL sendromlu bebeklerde özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül hastalıkları da görülür. VACTERL sendromunun özellikleri şunları içerir:

 • Omurga kusurları
 • Anal atrezi
 • Kardiyak defektler
 • Trakeoözofageal fistül
 • Özofagus atrezisi
 • Böbrek anomalileri
 • Ekstremite kusurları

Özofagus atrezi nedeni tam olarak aydınlatılamamıştır. Konjenital anatomik bozukluklar üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Özofagus Atrezisi Belirtileri

Özofagus atrezi semptomları genellikle bebeğin doğumundan hemen sonra fark edilir. Bebeğin beslenme sorunları açıkça görülebilir. Özofagus atrezisinin en yaygın belirtileri şunlardır:

 • Bebeğin ağzından köpüklü ve beyaz kabarcıklar çıkıyor
 • Bebek besleme sırasında öksürük
 • Beslenme sırasında boğulma riski
 • Beslenen bebeğin cildinin mavisi
 • Bebek nefes almakta zorlanıyor

Özofagus atrezisi ile doğan bir bebek, beslenirken ağzından köpüklü ve beyaz kabarcıklar üretir. Ekstrakte edilen ürün anne sütüdür. Yeni doğan bebeğinizi beslerken ortaya çıkan belirtileri ciddiye almalısınız. Bu belirtiler hakkında doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Özofagus Atrezisi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Özofagus atrezisi sıklıkla erken tespit edilir. Şiddetli formlar hayatı tehdit edici olabilir ve uzun süreli beslenme sorunlarına yol açabilir. Tedaviyi erken bir aşamada uygulama nedenleri:

 • Özofagus atrezisi cerrahi bir acil durumdur.
 • Bebeğin beslenebilmesi ve akciğerlerin hasar görmemesi için erken tedavi edilmelidir.
 • Ameliyat doğumdan sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır.
 • Erken bir aşamada teşhis ve tedavi edilen hastalar büyük ölçüde iyileşir. Tedavi için en uygun yöntem cerrahidir.

Özofagus atrezi cerrahisi hakkında bilmeniz gerekenler:

 • Özofagusun her iki ucu birbirine bağlıdır.
 • Özofagusun mideye girdiği nokta düzeltilir.
 • Özofagus ve trakea arasındaki ağızlık kapalıdır.
 • Yemek borusu, yiyecek ve içeceklerin mideye geçebileceği kadar geniştir.
 • Özofagus atrezisini erken tedavi etmek çok önemlidir. Bu şekilde akciğerler zarar görmez ve bebekler beslenebilir.

Bazen özofagus atrezi için birden fazla ameliyat gerekebilir. Diğer eşlik eden anomalilerin etkisi altında bir kereden fazla cerrahi müdahale gerekebilir. Tedavi aşamasından sonra yaşanacak süreç hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Beslenme programı ve kontrol sıklığı hakkında bilgi almalısınız.

Sağlıklı Bireyler yayın hayatına Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Kurulduğu tarihten itibaren takipçilerine güvenilir ve anlaşılabilir bilgi sunmayı hedeflemektedir. Sahip olduğu uzman kadrosuyla güzellik, sağlık ve diyet konularında faydalı içerikler sunmaktadır.
Bunlar da ilginizi çekebilir
Benzer yazıları okuyabilirsiniz.
0 Yorum
Yorumları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz.

Yorum Yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlendi.