Ana Sayfa - Hastalıklar - Karbamoil Fosfat Sentetaz 1 Eksikliği

Karbamoil Fosfat Sentetaz 1 Eksikliği

Karbamoil fosfat sentetaz 1 eksikliği (CPSID), karbamoil fosfat sentetaz (CPS) enziminin tam veya kısmi eksikliği ile karakterize, nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır.

Bu, üre döngüsü olarak bilinen bir süreç olan nitrojenin vücuttan atılmasında ve parçalanmasında rol oynayan beş enzimden biridir.

Karbamoil Fosfat Sentetaz 1 Eksikliği nedir?

CPSI enziminin eksikliği, kanda amonyak (hiperammonemi) şeklinde aşırı nitrojen birikmesine neden olur. Etkilenen çocuklar kusma, yemek yemeyi reddetme, ilerleyici uyuşukluk ve koma yaşayabilir. CPSID, otozomal resesif bir genetik bozukluk olarak kalıtılır.

Üre döngüsü bozuklukları, azotun üreye dönüştürüldüğü ve idrar yoluyla vücuttan atıldığı bir dizi biyokimyasal süreç olan üre döngüsünü etkileyen bir grup nadir bozukluktur. Azot, protein metabolizmasının atık ürünüdür. Azotun parçalanmaması, kanda amonyak şeklinde anormal nitrojen birikimine neden olur.

Karbamoil Fosfat Sentetaz 1 Eksikliği belirtileri

CPSID, CPS enziminin tamamen veya kısmen yokluğu ile ilişkilendirilebilir. CPS enziminin tam eksikliği, semptomların doğumdan kısa bir süre sonra (yenidoğan dönemi) ortaya çıktığı, bozukluğun şiddetli formuyla sonuçlanır. CPS enziminin kısmi eksikliği, hastanın yaşamı boyunca herhangi bir zamanda ortaya çıkabilen bozukluğun daha hafif bir formuyla sonuçlanır.

CPSID semptomlarına kanda amonyak birikmesi neden olur. CPSID’nin şiddetli formu, diyet proteinine maruz kalınmasına bakılmaksızın doğumdan sonraki 24-72 saat içinde ortaya çıkar. Bu CPSID formu başlangıçta yemek yemeyi reddetme, uyuşukluk, iştahsızlık, kusma ve sinirlilik ile karakterizedir. Kısa bir süre sonra, etkilenen bebekler ayrıca nöbetler, solunum sıkıntısı ve anormal hareketler ve duruşlar yaşayabilir. Semptomlar çoğunlukla hiperamonyeminin neden olduğu beyin şişmesine (beyin ödemi) bağlanabilir.

Yenidoğan vakalarında, tedavi edilmeyen CPSID, kandaki yüksek amonyak seviyeleri nedeniyle komaya ilerler (hiperamonemik koma). Bu gibi durumlarda ve hatta etkili tedavi ile, bozukluk potansiyel olarak gelişimsel gecikmeler ve zihinsel engellilik dahil olmak üzere nörolojik anormalliklerle sonuçlanabilir. Uzun süre (günler) hiperamonyemik komada olan bebeklerde nörolojik anormallikler daha şiddetlidir. Tedavi edilmezse, bozukluk tipik olarak hastanın ölümüyle sonuçlanır.

Daha hafif CPSID formuna sahip olanlar daha sonra bebeklik, çocukluk veya yetişkinlik döneminde semptomlar gösterirler. Semptomlar genellikle viral bir enfeksiyon veya başka bir stres gibi ikincil bir hastalık tarafından tetiklenir. Semptomlar, büyüme ve beklenen oranda kilo almama (gelişme), diyetten proteinden kaçınma, istemli hareketleri koordine edememe (ataksi), uyuşukluk, kusma ve/veya azalmış kas tonusu (hipotoni) içerebilir. Daha hafif CPSID formuna sahip hastalar yine de hiperamonyemik koma ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlar yaşayabilir.

Karbamoil Fosfat Sentetaz 1 Eksikliği nedenleri

CPSID, otozomal resesif bir genetik bozukluk olarak kalıtılır ve CPSI genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. CPSI genindeki mutasyonlar, anormal bir karbamoil fosfat sentetaz enziminin üretilmesiyle sonuçlanır.

Çekinik genetik bozukluklar, bir birey, her bir ebeveynden birer tane olmak üzere, aynı özellik için anormal bir genin iki kopyasını miras aldığında ortaya çıkar. Bir kişi hastalık için bir normal gen ve bir gen alırsa, kişi hastalık için taşıyıcı olur, ancak genellikle semptom göstermez. Taşıyıcı iki ebeveynin hem kusurlu geni geçirme hem de etkilenmiş bir çocuğa sahip olma riski her hamilelikte %25’tir. Her gebelikte anne ve baba gibi taşıyıcı çocuk sahibi olma riski %50’dir. Bir çocuğun her iki ebeveynden de normal genler alma ve bu özel özellik için genetik olarak normal olma şansı %25’tir. Erkekler ve kadınlar için risk aynıdır.

Tüm bireyler 4-5 anormal gen taşır. Yakın akraba (akraba) olan ebeveynlerin, akraba olmayan ebeveynlere göre aynı anormal geni taşıma şansları daha yüksektir, bu da çekinik genetik bozukluğu olan çocuklara sahip olma riskini artırır.

Karbamoil Fosfat Sentetaz 1 Eksikliği tedavisi

Tedavi çok karmaşıktır ve üre döngüsü hastalarının bakımında deneyimli bir merkezde bir metabolik uzman tarafından koordine edilmelidir. Terapi, plazma amonyak konsantrasyonunun azaltılmasına, fazla amonyak oluşumunun önlenmesine ve büyüme için yeterli miktarda tedarik edilirken diyetteki azot miktarının azaltılmasına dayanır.

Plazma amonyak konsantrasyonunun azaltılması, diyaliz ile gerçekleştirilir ve birkaç farklı yöntem mevcuttur.

Azot süpürücü ilaçlar sodyum fenilasetat ve sodyum benzoat, fazla nitrojeni uzaklaştırmak için alternatif bir yol sağlar. Bu ilaçların intravenöz ve oral formları mevcuttur (Ammonul ve Ucephan). Fenilbutirat (Bufenil), diğer ilaçlardan daha az rahatsız edici bir kokuya sahiptir, ancak yalnızca oral tedavi olarak mevcuttur.

CPSID’li bireylerde diyet kısıtlamaları, protein alımı miktarını sınırlamayı amaçlar. CPSID’li çocuklara, esansiyel amino asitlerle desteklenen düşük proteinli, yüksek kalorili bir diyete yerleştirilir. Tedavi, normal bir protein oluşumu (sentez) oranını korumak için sitrülin veya arginin içerebilir.

Bireyler aşırı yüksek amonyak seviyelerine sahip olduğunda (şiddetli hiperamonyemik atak) acil tedavi gereklidir. Hızlı tedavi bazen komayı ve ciddi nörolojik semptomları önleyebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, özellikle tam enzim eksikliği olanlarda, hızlı tedavi, tekrarlayan hiperammonemi ataklarını ve potansiyel ciddi komplikasyonların gelişmesini engellemeyecektir. Birçok merkezde karaciğer nakli, şiddetli CPSID’ye daha kalıcı bir çözüm olarak sunulmaktadır.

Konsensüs tedavi kılavuzları, NIH sponsorluğundaki üre döngüsü bozuklukları konsorsiyumu web sitesinde çevrimiçi olarak mevcuttur.

http://rarediseasesnetwork.epi.usf.edu/ucdc/

Nöbetler fenobarbital veya karbamazepin ile tedavi edilir. Kan amonyak düzeylerini artırabileceğinden valproik asit ve intravenöz steroidlerden kaçınılmalıdır. Prednizon ve diğer benzer steroid bileşiklerden de kaçınılmalıdır çünkü bunlar bir protein katabolik durumunu ve hiperamonyemiyi tetikleyecektir. Gerekirse inhale steroidler biraz daha güvenlidir.

Not olarak, kemoterapi ilacı siklofosfamidin CPSI’yi doğrudan inhibe ettiği görülmektedir.

Etkilenen bireyler, kandaki amonyak düzeylerini belirlemek için periyodik kan testleri yaptırmalıdır. Aşırı amonyak seviyeleri derhal tedavi edilmelidir.

Etkilenen bireyler ve aileleri için genetik danışmanlık önerilir.

Bu yazılara da bakın:

Konjenital Adrenal Hiperplazi Nedir? Belirtileri, Tedavisi

Gözlerim Kaşınıyor. Alerjim mi var? Ne Kullanmalıyım?

Skeeter Sendromu Nedir? Skeeter Sendromu Tedavisi, Yorumlar

Dr. Hande Bulut

Dr. Hande Bulut

Hastalıkları tedavi etme konusunda oldukça başarılı olan Hande Bulut Hocamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Doktorasını ise yine Hacettepe üniversitesinde yapmıştır. 10 yılı aşkın tecrübesi ile binlerce hastayı tedavi etmiştir. Hastalıklar kategorimizin de baş yazarıdır.
Yorum yapın