İdrarda Glukoz Nedir? Negatif, Normal ve Yüksek Değeri Görülmesi

İdrarda Glukoz Nedir? Negatif, Normal ve Yüksek Değeri Görülmesi

İdrarda glukoz aranması ve görülmesi özellikle şeker hastalığının en önemli belirtilerinden birisidir. Düşüklüğü ve yüksekliği hangi değerler arasında olmalıdır?

Üriner glikoz (glukozüri), idrar tahlili sonucuna göre idrarda şeker varlığında bir durumdur. Diyabetin önemli semptomlarından biridir. Bu metinde; İdrarda glukoz nedir, glukozüri nedenleri, glukozüri semptomları nelerdir, idrardaki glukozun nasıl tedavi edileceği ve kırılma değerleri nelerdir sorularına kapsamlı bir cevap bulabilirsiniz.

İdrarda Glukoz Nedir? Glukozüri Nedir?

Üriner glukoz (glukozüri), bir kişinin idrarında şeker bulunduğu zamandır. Glukozüri hem bir semptom hem de tanı yöntemidir. Böbreklerden idrar oluştuğunda, kanınızdaki glukoz geri emilir. Bu şekilde, idrarda glukoz yoktur. Böbrekler glukozu filtreleyemediğinde, glukoz idrara geçer. İdrarda glukoz varlığı hakkında bilmeniz gerekenler:

 • İdrar testinde glukoz testinin negatif olması iyi bir sonuçtur.
 • Tam idrar testinin bir sonucu olarak, idrar glukozda pozitif olabilir.
 • Bu, böbreklerinizin glukozu tamamen geri kazanamayacağını gösterir.
 • Normalde idrarda şeker yoktur. Bazı rahatsızlıklar şekerin idrara geçişine neden olur.
 • Bazı böbrek kaynaklı hastalıklarda ve diyabette idrarda glukoz görülebilir.

İdrarınızda normal zamanda glukoz yoktur. Glukoz böbreklerden geçerken kandan yeniden emilir ve kan dolaşımına geri döner. Kanda çok fazla glukoz (hiperglisemi) olduğunda, böbrekler tüm glukozu ememeyebilir. Bu durumda, fazla glukoz idrar yoluyla atılır. Üriner glukoz transferi ile ilgili bazı önemli noktalar:

 • Glukozun idrara geçmesi için kan şekeri konsantrasyonu 180 mg / dl’yi (10 mmol / L) geçmelidir.
 • Bu durumlarda, kan şekeri çok yüksek olduğunda, glukoz idrara geçer.
 • Normal kan şekeri seviyelerinde şeker bazen idrarda bulunabilir.
 • Bu duruma böbrek glukozüri denir. Çeşitli böbrek hastalıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

İdrar tahlilinde glukoz tespiti hakkında daha fazla bilgi ve ne zaman doktora başvurulacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

İdrarda Glukoz Neden Olur?

Böbrekleri etkileyen çeşitli hastalıklar ve artmış kan şekeri seviyeleri glukozüri oluşumuna neden olabilir. İdrarda glukozun en yaygın nedenleri tip 1 diyabet ve tip 2 diyabettir. Diğer bazı böbrek hastalıkları da bulunabilir.

İdrarda glukoza neden olan nedenler ve açıklamalar:

Tip 2 diyabet

İdrarda glukoz oluşumunun en yaygın nedeni tip 2 diyabettir. Tip 2 diyabet, insülin pankreastan yeterince salgılanmadığında veya insülin etkisiz olduğunda ortaya çıkar. İnsülin hormonu düşük veya işlevsiz olduğu için kan şekeri seviyeleri kontrol edilemez. Kan şekeri seviyeleri yükseldiğinde, glukozun bir kısmı idrarla atılır. Tip 2 diyabet belirtileri şunları içerir:

 • Poliüri (sık idrara çıkma)
 • Polidipsi (çok fazla su içmek)
 • Polifaji (sürekli açlık hissi)
 • Kuru ağız
 • Yaraların geç iyileşmesi
 • Artmış enfeksiyon sıklığı

Tip 2 diyabet her yaştan insanı etkileyen bir hastalıktır. Diyabet ve aile üyeleri olanlar daha fazla risk altındadır.

Tip 1 Diyabet

Tip 1 diyabet, pankreasta insülin üreten hücreler zamanla hasar gördüğünde ve yetersiz hormon üretildiğinde ortaya çıkar. Yeterli insülin hormonu salgılanır ve kan şekeri seviyeleri kontrol altında tutulamaz. Aşırı kan şekeri idrarla atılabilir. Tip 1 diyabetin ana belirtileri şunlardır:

 • Sık idrara çıkma
 • Çok idrara çıkma
 • Kilo vermek
 • Çok fazla su içmek

Tip 1 diyabet sıklıkla çocuklarda ortaya çıkabilir. Bu hastalarda insülin üretimi yeterli olmadığından insülin hormonu dışarıdan enjekte edilmelidir.

Gestasyonel Diyabet

Glukoz hamile kadınların idrarında tespit edilebilir. Bu, gestasyonel diyabet olabileceğini ve ek testlerin yapılacağını ve net bir tanı konacağını bildirebilir. Bebeğin plasenta tarafından üretilen hormonlar annenin vücudu üzerinde çeşitli etkilere neden olabilir. Bu hormonlar annenin vücudundaki kan şekeri hormonlarının kontrol mekanizmasını bozabilir. Gestasyonel diyabetin bazı belirtileri şunlardır:

 • Hamilelikte aşırı susuzluk
 • Aşırı idrara çıkma ihtiyacı
 • Yorgunluk
 • Bulanık görme

Gestasyonel diyabet gelişimi hamilelikle ilişkilidir. Kan şekeri seviyeleri doğumdan sonra muhtemelen normale dönecektir.

Böbrek Hastalıkları

Renal glukozüri çok nadir görülen bir glukozüri biçimidir. Böbrekler glukozu düzgün bir şekilde filtreleyemediğinde ortaya çıkar. Renal glukozüri’nin önemli özellikleri:

 • Kan şekeri seviyeleri normaldir.
 • Bununla birlikte, idrar tahlilinde glukoz pozitiftir.
 • Genetik veya edinsel nedenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
 • Daha ayrıntılı tanı için çeşitli testler yapılacaktır.

Diğer Sebepler

İdrar tahlilinde glukoz sonucunun pozitif olmasına neden olabilecek başka nedenler vardır. Bunlar:

 • Fanconi sendromu
 • SGLT-2 inhibitörlerini kullanma
 • tirotoksikoz
 • Cushing sendromu
 • Karaciğer ve pankreas hastalıkları
 • Ağır metal maruziyetleri
 • Karbonmonoksit zehirlenmesi
 • kan zehirlenmesi
 • Wilson hastalığı
 • pyelonefrit
 • Emilim problemleri
 • Gıda glukozüri
 • Yoğun stres ve kaygı
 • İdrarda çeşitli vitamin ve minerallerin varlığı
 • Bazı ilaçlar (sefalosporin, penisilin vb.)

Fanconi sendromu, böbrek tübül fonksiyonlarının bozulduğu bir sendromdur. Genetik olarak bulaşan bir hastalıktır. Glukozüri oluşumuna neden olabilir. SGLT-2 inhibitörleri olan bazı ilaçlar, kan şekeri seviyelerini düzenlerken glukozun idrara geçmesine neden olabilir.

İdrarda Glukoz Belirtileri

Çoğu hasta hayattan hayata uzun süreli glukozüri semptomları yaşar. Hastanede yapılan tam idrar tahlilinde idrarda glukoz tespit edilebilir. İdrarda glukoz varlığı öncelikle diyabet lehine değerlendirilir. Diyabet tanısı koymak için başka testlerin yapılması gerekecektir. Glukozüri erken aşamalarda tespit edilmezse, aşağıdaki semptomlarla kendini gösterir:

 • Aşırı susama hissi
 • Sürekli idrara çıkma ihtiyacı
 • Daha fazla idrara çıkma
 • Geceleri idrar yapma
 • Aşırı açlık hissi

Bu belirtilere sahipseniz, yakında bir doktora görünmelisiniz. Glukozüri tam bir idrar tahlili (TIT) ile tespit edilebilir. Glukozüri nedeni diyabet ise, ek olarak aşağıdaki belirtilerle de karşılaşabilirsiniz:

 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Görüş problemleri
 • İyileşmesi daha uzun süren yaralar
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Akantozis nigricans

Akantozis nigrikans, diyabetik hastalarda boyun, koltuk altı veya katlanmış cilt bölümlerinde görülen koyu cilt lekeleridir. Gestasyonel diyabet belirtileri tip 1 ve tip 2 diyabet ile benzerlik gösterir. Gestasyonel diyabet genellikle asemptomatiktir ve hamilelik sırasında rutin tarama ile tespit edilir.

İdrarda Glukoz Negatif, Normal ve Yüksek Değeri Görülmesi

İdrar tahlili, hastalıkların teşhisi için en yaygın kullanılan tanı yöntemlerinden biridir. Birçok hasta hastanede tam bir idrar tahlili geçirir. İdrar tahlilinde birçok parametre vardır. Bunlardan biri idrardaki glukoz seviyesidir. İdrarda glukoz ölçümüne göre, aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir:

İdrar Glukoz Negatif

Negatif glukoz sonucu, tam idrar tahlili (TIT) sonucuna kıyasla negatiftir. İdrarda glukoz negatif olması iyidir. Yalnız değerlendirilirse endişelenecek bir şey yoktur.

İdrar Glukozu Pozitif (idrar Glukozu 1+, 2+ veya 3+)

Pozitif Tam idrar tahlili (TIT) sonuçlarına göre glukoz sonucunun pozitif olduğu durumdur. Sonuç aşağıdaki şekillerde bildirilebilir:

İdrar glukozu izleri: İdrar tahlisine göre, idrarda çok az miktarda glukoz vardır.
İdrar glukozu + (1+): İdrar tahlisine göre, idrarda çok az miktarda glukoz vardır.
İdrarda glukoz ++ (2+): İdrarda orta derecede glukoz şiddetini ifade eder.
İdrarda glukoz +++ (3+): İdrarda yüksek oranda glukoz olduğunu gösterir.

İdrardaki glukoz sonucunu ifade etmek için kullanılan + işaretlerinin veya sayılarının sayısı, idrardaki glukoz seviyesini ifade etmek için kullanılır.

İdrarda Glukoz Tedavisi

Sadece idrarınızdaki glukoz endişe nedeni değildir. İdrarınızda yüksek miktarda glukoza neden olan neden belirlenmelidir. Glukozüri nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Tip 1 diyabet
 • 2 tip diyabet
 • Gestasyonel diyabet
 • Böbrek glukozüri
 • Fanconi sendromu

İdrar testinde glukoz tespit edilirse, doktorunuz altta yatan nedeni belirlemek için çeşitli testler yapmanızı isteyebilir. Bu şekilde altta yatan neden belirlenecektir. Üriner glukozun en yaygın nedeni diyabettir. Diyabeti kontrol etmek ve tedavi etmek için doktorunuzla bir tedavi planı yapmalısınız. Diyabet tedavisi için olası yöntemler ve tedavi seçenekleri şunları içerir:

 • Her gün en az 30 dakika fiziksel aktivite ve egzersiz
 • Şeker veya yağ alımını sınırlama
 • Yeterli beslenme desteği sağlayan bir diyet programının belirlenmesi
 • İnsülin hormonunun daha etkili kullanımı için bazı aracı ilaçları kullanmak
 • Kan şekeri seviyelerini düzenli olarak izlemek
 • Diyabet, ömür boyu süren kronik hastalıklardan biridir. Çeşitli tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol edilebilir.

Gestasyonel diyabet hamilelik sırasında ortaya çıkan diyabettir. Doğumdan sonra büyük ölçüde düzelir. Bu hastalar daha sonra yaşamda diyabet geliştirebilir. Üriner glukozun nedeni böbrekle ilişkili nedenlerse, doktorunuz altta yatan durum için çeşitli tedavi seçeneklerini paylaşacaktır.

Hamilelikte İdrarda Glukoz (Glukozüri)

Hamilelik sırasında yapılan rutin testlerden biri idrar tahlili. İdrar tahlili sonuçlarına bağlı olarak, glikoz pozitifliği yaşayabilirsiniz. Bu durum nedeniyle, hemen kötü senaryoları düşünmeyin. Hamilelik sırasında ortaya çıkan gebelik diyabeti sıklıkla görülebilir. Tüm hamile kadınların %16’sını etkiler. Gestasyonel diyabet, plasentadan salınan bazı hormonların annenin hormon sistemini etkilemesi nedeniyle kan şekeri düzeylerinde bir artıştır. Bu durum doğumla birlikte azalır ve annenin kan şekeri seviyeleri birkaç hafta içinde normale dönmeye başlar. Hamilelik sırasında gestasyonel diyabet yaşayan kadınların yaşamın ilerleyen dönemlerinde diyabet geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Sağlıklı Bireyler yayın hayatına Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Kurulduğu tarihten itibaren takipçilerine güvenilir ve anlaşılabilir bilgi sunmayı hedeflemektedir. Sahip olduğu uzman kadrosuyla güzellik, sağlık ve diyet konularında faydalı içerikler sunmaktadır.
Bunlar da ilginizi çekebilir
Benzer yazıları okuyabilirsiniz.
0 Yorum
Yorumları okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz.

Yorum Yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlendi.